Nytänkande och innovation inom foto

Vad är det då som avgör om någon är en skicklig fotograf? Man brukar säga att en bild säger mer än 1000 ord. Att dokumentera verkligheten så att den förmedlar ett budskap till betraktaren kan vara en poäng med en bra bild. Vilket budskap man vill förmedla beror på fotografen. Hur budskapet uppfattas beror på betraktaren. Har fotografen lyckats väl med sin bild så når budskapet fram. Fotot kan således vara ett medium i såväl propaganda som reklam för att nämna något.

Ett intressant fenomen är användandet av bild och foto i bilförsäljning. Det märkliga är att just nu tycks bilförsäljningen fokuseras på ensliga miljöer. Man vill ge intrycket av mystik och vill förmedla något meditativt. Det är ett grepp som ofta används vid bilreklam. Man kan fråga sig om alla bilmärken använt sig av samma reklambyrå och fotograf eftersom de använt samma fotografiska grepp i större delen av bilreklamen under de senaste åren. Här skulle en skicklig fotograf lätt kunna utveckla nya vinklar och sälja in sig som nytänkande och innovativ och på så vis bryta ny mark vad gäller foto inom bilreklam. Här behövs nytänkande så detta är en nisch där en kreativ fotograf skulle kunna sälja in sina alster utan större ansträngning. Några nya vinklar och idéer och saken är biff.

Konsumenten har tröttnat på den rådande trenden inom bilreklamen. Man har numer svårt att som konsument skilja ett bilmärke från ett annat. Överhuvudtaget är kreativitet och nytänkande hos fotografen ett enkelt recept på att nå ut som fotograf. Att överraska betraktaren är fotografens uppgift. Eftersom kameror nu finns i varje människas mobil så har fotot urvattnats som medium. För en fotograf med integritet krävs det att man bryter igenom den massa av bilder som nu översvämmar människorna. Den som hittar nyckeln till nytänkande och innovation kommer nå ut till en ny publik.