Bilden som verktyg för bekräftelsebehovet

Vad är det egentligen som är så intressant med en bild? Det beror på vad betraktaren är ute efter. I en narcissistisk kultur delar narcissisten med sig av bilden av sig själv och den värld vederbörande vill böja kring sig själv. Det handlar om jaget och den bild man vill att omvärlden ska ha av den egna personligheten. Dagens outfit är en viktig bild för narcissisten: så här är jag klädd idag. Frågan är varför det skulle vara intressant för någon annan. När det gäller dagens outfit kan det vara intressant att få tips på hur man ska klä sig. Övriga bilder som fixerar sig kring egot kan dock förvåna en aning. Varför intresserar sig omvärlden för någon annans egocentrering? Det är en gåta. Att titta på en annan persons image av sig själv, varför är det intressant? Det är uppenbart att omvärlden fascineras av andras egocentrering.

Omvärlden besöker självfixerade personers bloggar och tittar på egocentrerade människors bilder. Vad beror det på? Foton tagna för att skapa en image, en föreställning, av att leva ett intressant liv, varför skulle det intressera andra? Man kan föreställa sig att förklaringen är att i en narcissistisk kultur vill man skapa det intressantaste livet. Det har visat sig att sociala media kan skapa depression hos människor. Anledningen till det är att vissa lyckas bättre än andra att ge intrycket av att leva intressanta liv. Kameran används som verktyg för att skapa illusionen. Vad det hela handlar om är alltså att skapa den intressantaste illusionen och med hjälp av denna illusion få den största bekräftelsen. Detta förhållningssätt till foto och bild fungerar endast i en narcissistisk kultur där man tävlar om bekräftelsen. Den ena narcissisten använder kameran på ett mer framgångsrikt sätt än den andra narcissisten. Måttet av bekräftelse är belöningen.

Bilden tjänstgör alltså som medel för självcentrering och jakten på bekräftelse för det egna jaget.